January 16, 2019

Social media giants could restrict grooming and hate speech with new AI tools if they wanted to.

PRESS RELEASE

See below for Finnish.

A Finnish AI company is pre moderating messages on Momio, a ”kids’ Facebook”, in real time to ensure that inappropriate messages aren’t getting through undetected.

The giants of social media could do much more to avoid online grooming, says Mari-Sanna Paukkeri, CEO for Finnish AI house Utopia Analytics. For example, popular kids’ social media service Momio lets Utopia AI moderate about one million messages sent and received via the platform every day.

Utopia AI reads every message and filters those which breach the rules of the service.

“Utopia AI Moderator is a general tool which is trained to moderate like a human. The tool can be used almost in any social media platforms”, Paukkeri says.

“Utopia AI Moderator is a guardian in social media. It increases safety and decreases abuse”, she adds.

CEO Mikael Jensen from Momio says that Utopia AI Moderator detects inappropriate messages with more than 99 percent accuracy. Manual moderation of a million messages a day in real time would be impossible.

“Utopia AI allows us to react to ongoing messages in our service in real time. We want to provide our users with a social media platform as safe as possible, especially since our users are kids”, says Jensen.

“Utopia AI Moderator is a general tool which is trained to moderate like a human.”

Grooming is a manipulative process of befriending and establishing an emotional connection to a victim to lure the victim into sexual abuse. For example, in Finland, the Oulu Police Department has warned especially young girls and their parents to exercise extreme care with social media after several recent cases where men have persuaded underaged girls to meet them. Police say some of the cases have resulted in serious sexual crimes.

Utopia Analytics is an AI house which specializes in analyzing text in any language or dialect. Founded in 2014, Utopia currently has about 20 employees. Utopia AI Moderator is the flagship product of Utopia. It is used for automatically moderating user-generated content on Momio, and also on the largest discussions forum in Finland, Suomi24.fi, popular online marketplaces such as Finnish tori.fi and the popular Swiss tutti.ch. Also news houses in the frontline, in Finland and elsewhere, use Utopia’s AI Moderator.
Momio is a Danish social media platform with users also in Finland, the Nordics, Germany, Switzerland, Austria, the Netherlands, and Poland. The service has more than 600 000 monthly active users. Utopia AI Moderator moderates messages in the Momio platform in seven different languages.

___________________

Additional information:

Mari-Sanna Paukkeri

 

CEO
mari-sanna.paukkeri@utopiaanalytics.com
+358 50 344 0501

 

Mikael Jensen

 

CEO
mij@momio.me
+45 2929 0900
http://company.momio.me

 


 

LEHDISTÖTIEDOTE

Somejätit voisivat halutessaan suitsia tehokkaasti vihapuhetta ja groomingia.

Suomalaisyrityksen tekoäly vahtii ”lasten Facebookin” viestejä reaaliaikaisesti.

Sosiaalisen median jätit voisivat tehdä paljon enemmän nettigroomingin välttämiseksi, sanoo suomalaisen tekstianalytiikkatalon Utopia Analyticsin toimitusjohtaja Mari-Sanna Paukkeri. Esimerkiksi suosittu lasten sosiaalisen median palvelu Momio antaa Utopian tekoälyn moderoida palvelussa lähetettävät noin miljoona viestiä päivässä. Tekoäly käy läpi viestit ja suodattaa automaattisesti sellaiset viestit, jotka rikkovat yhteisön sääntöjä.

“Utopia AI Moderator on geneerinen työkalu, joka opetetaan moderoimaan kuin ihminen. Tämä mahdollistaa työkalun käytön lähes kaikissa sosiaalisen median palveluissa”, Paukkeri sanoo.

“Utopian tekoäly toimii somessa kuin järjestyksenvalvoja. Se lisää turvallisuutta ja vähentää väärinkäytöksiä”, hän jatkaa.

Momion toimitusjohtaja Mikael Jensen kertoo, että Utopian tekoälymoderaattori saa kiinni epäasialliset viestit yli 99 prosentin tarkkuudella. Puhtaasti ihmisvoimin miljoonan päivittäisen viestin reaaliaikainen moderointi olisi käytännössä mahdotonta.

“Utopian tekoälyllä voimme reaaliajassa reagoida palvelussa käynnissä olevaan keskusteluun. Haluamme tarjota käyttäjille mahdollisimman turvallisen ympäristön, varsinkin kun kohderyhmämme ovat lapset”, Jensen sanoo.

“Utopia AI Moderator on geneerinen työkalu, joka opetetaan moderoimaan kuin ihminen.”

Groomingilla tarkoitetaan manipulatiivista prosessia, jossa kiintymys- ja luottamussuhteen rakentamisen kautta uhri saadaan alistetuksi hyväksikäyttösuhteeseen. Esimerkiksi Suomessa Oulun poliisi on kehottanut erityisesti nuoria tyttöjä ja heidän vanhempiaan tarkkavaisuuteen sosiaalisessa mediassa, koska alueella on tullut ilmi tapauksia, joissa miehet ovat houkutelleet alaikäisiä tyttöjä tapaamisiin. Poliisin mukaan osa tapauksista on johtanut vakaviin seksuaalirikoksiin.

Utopia Analytics on tekoälytalo, joka on erikoistunut analysoimaan tekstiä kaikilla kielillä ja murteilla. Yritys on perustettu vuonna 2014, ja se työllistää tällä hetkellä parikymmentä ihmistä. Utopia AI Moderator on yhtiön lippulaivatuote. Sitä käyttävät erilaisten käyttäjien luomien sisältöjen automaattiseen moderointiin Momion lisäksi muun muassa Suomen suurin keskustelusivusto Suomi24.fi, suositut netin kauppapaikat kotimainen tori.fi ja huippuvilkas svetsiläinen tutti.ch. Myös eturivin uutissivustot Suomessa ja maailmalla käyttävät Utopian moderaattoria.

Momio on tanskalainen sosiaalisen median palvelu, joka toimii Suomen ja Pohjoismaiden lisäksi muun muassa Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa, Hollannissa ja Puolassa. Palvelulla on yli 600 000 aktiivista kuukausittaista käyttäjää. Utopia AI Moderator moderoi palvelussa lähetettäviä viestejä seitsemällä kielellä.

___________________

Lisätietoja:

Mari-Sanna Paukkeri

 

CEO
mari-sanna.paukkeri@utopiaanalytics.com
+358 50 344 0501

 

Mikael Jensen

 

CEO
mij@momio.me
+45 2929 0900
http://company.momio.me

Article Categories

Categories


Read Next: Latest Articles